U situacijama gdje nemamo pristup mjestu rada sa građevinskim strojevima, naš visoko kvalificirani tim također uspješno postiže visoke tolerancije ravnosti, ugrađujući beton na tradicionalniji način – prenošenjem visina ručno laserom, te korištenjem vibro letve za ugradnju betona.
Na ovakav način možemo vrlo precizno ugraditi do 1500 m2 betonskog poda dnevno.